Personbil med tilhenger B96 og BE

RoMa Trafikkskole

Personbil med tilhenger B96 og BE

 

Trinnvis opplæring

I klasse B kode 96 og BE anses trinn 1 som dekket gjennom opplæringen for førerkort klasse B. Målene for trinn 2 og 3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Læringsmomentene i hvert trinn forutsettes å bli videreført i neste trinn. Målene for trinn 2-4 angir samlet den kompetansen som kreves for å få førere i klasse B kode 96 eller klasse BE. 

 

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Gjennom opplæringen i trinn 2 skal eleven lære å mestre bil med tilhenger rent kjøreteknisk, i hovedsak uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av opplæringen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Eleven skal tilegne seg kunnskap om risiko ved å kjøre med tilhenger, lastsikring og sikkerhetskontroll. Kunnskapen skal bl.a. gi eleven grunnlag for å kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyene.

Det er ikke fastsatt  minste timetall for opplæringen i trinn 2 bortsett  fra at alle må gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering. Det er viktig at elevene får nok øving til å ha godt utbytte av opplæringen i trinn 3.

Eleven skal gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering mot slutten av trinn 2, jf. § 7-5.

Innholdet i undervisningen forutsettes å bli videreført i trinn 3 og 4, samtidig som det er en del av grunnlaget for oppgavene som blir gitt  ved førerprøven i klasse BE. 

 

 

Trinn 3 Trafikal del

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven lære seg å kjøre i variert trafikk.

Det er ikke fastsatt  minste timetall for undervisningen i dette trinnet.

Eleven skal gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering mot slutten av trinn 3, jf. § 7-5.

Tema og hovedmomenter på trinn 3 forutsettes å bli videreført i trinn 4, samtidig vil de være en del av grunnlaget for oppgavene som blir gitt  ved førerprøven i klasse BE. 

 

 

Trinn 4 Avsluttende opplæring

Opplæringen i trinn 4 skal bringe eleven fram til hovedmålet. Eleven skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last - klassene B 96, BE, D1E, DE og T i samsvar med § 27-1, og sikkerhetskurs på veg – klassene B kode 96 og BE i samsvar med § 12-6, og i tillegg har tilstrekkelig øving.

Kurset i lastsikring kan også tas på trinn 2 eller 3 når dettee er mest hensiktsmessig og grunnleggende opplæring i lastsikring som beskrevet i trinn 2 er gjennomført. 

 

 

4.1 Kurs i sikring og merking av last - klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T

Før det gis førerett  i klasse B kode 96, og før førerprøve i klassene BE, D1E, DE og T, skal eleven ha gjennomført obligatorisk kurs i sikring og merking av last for klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T dersom de ikke har gjennomgått  dette tidligere. Kurset omhandler sikring og merking av last på tilhenger, og har et omfang på 2 undervisningstimer. Av dette skal 1 time være praktisk øving i merking og sikring av last på tilhenger. Denne øvingen kan gjennomføres med maksimalt 4 elever i gruppen. 

 

4.2 Sikkerhetskurs på veg – klassene B kode 96 og BE

Før det gis førerett  i klasse B kode 96, og før førerprøve i klasse BE, skal eleven ha gjennomført obligatorisk sikkerhetskurs på veg - klasse B kode 96 og BE, dersom de ikke har gjennomgått  dette tidligere. Kurset omhandler kjøring med tilhenger med lav risiko og i god samhandling med andre trafikanter, og vurdering av egen kjøredyktighet, og har et omfang på 3 undervisningstimer. Det kan være inntil 2 elever i bilen samtidig. 

 

4.3 Tilstrekkelig øving

Eleven skal i tillegg til sikkerhetskurs på veg ha tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet. 

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Trafikkforum-logo