Personbil B

RoMa Trafikkskole

Personbil B

 

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Gjennom opplæringen i trinn 2 skal eleven lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Eleven skal tilegne seg kunnskap om føreropplæringen, bilen, ansvar i tilknytning til bilkjøring og mennesket som trafikant. Kunnskapsstoffet skal bidra til at eleven lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at eleven skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet.

Det er ikke fastsatt  minste timetall for opplæring på dette trinnet. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring.

Eleven skal gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering mot slutten av trinn 2, jf. § 7-5.

Innholdet i undervisningen forutsettes å bli videreført i trinn 3 og 4, samtidig som det er en del av grunnlaget for oppgavene som blir gitt  ved førerprøven.

 

 

Trinn 3 Trafikal del

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven lære å beherske kjøring i variert trafikk. Eleven skal også tilegne seg kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen. Ved avslutningen av trinnet skal elevens ferdighet være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig.

Det er ikke fastsatt  minste timetall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring.

Sikkerhetskurs på øvingsbane er obligatorisk for alle som skal ha førere i klasse B, og gjennomføres i samsvar med §§ 11-6 og 11-7 mot slutten av opplæringen på trinn 3, før eller etter trinnvurderingen. Unntaksvis kan kurset gjennomføres i tilknytning til kjøring i landevegsmiljø eller til kjøring i variert trafikkmiljø i sikkerhetskurs på veg, jf. § 11-8 tredje og fjerde ledd, når dette kan være fordelaktig for eleven. Det skal særlig tas hensyn til den totale undervisningsbelastningen og elevens læringsutbytte når undervisningen organiseres på denne måten.

Eleven skal gjennomføre obligatorisk trinnvurdering mot slutten av trinn 3, jf. § 7-5 .

Innholdet i trinn 3 forutsettes å bli videreført i trinn 4, samtidig som det vil være en del av grunnlaget for oppgavene som blir gitt  ved førerprøven.

 

 

Trinn 4 Avsluttende opplæring

Opplæringen i trinn 4 skal bringe eleven fram til hovedmålet.

Eleven skal gjennomføre obligatorisk sikkerhetskurs på veg i samsvar med §§ 11-8 og 11-9, og i tillegg ha tilstrekkelig øving, jf. § 11-5. Øvingen kan skje gjennom opplæring ved trafikkskole, som privat øvingskjøring eller en kombinasjon av disse.

 

4.1 Sikkerhetskurs på veg

Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk i trinn 4.

Som hovedregel skal obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane være gjennomført, og målet for trinn 3 være nådd, før undervisning i trinn 4 påbegynnes.

Målene for kurset er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler og trafikken som system utdypes gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og ved slutten.

Kurset har følgende deler

 

Del 1.  Bilkjøringens risiko

Del 2.  Kjøring i landevegsmiljø

Del 3.  Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø

Del 4.  Refleksjon og oppsummering

 

De ulike delene av sikkerhetskurs på veg må gjennomføres i fastsatt  rekkefølge. Kurset omfatter i alt 13 undervisningstimer, jf. § 11-8.

Kurset begynner med 2 timer undervisning i klasserom om bilkjøringens risiko.

Andre del er 5 timer praktisk øving i landevegskjøring.

Tredje del er 4 timer undervisning i planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø. Minst 3 timer skal være selvstendig kjøring i variert trafikkmiljø, resterende tid skal benyttes til planlegging og oppsummering.

Kurset avsluttes med 2 timer refleksjon og oppsummering i klasserom.

Praktisk øving gjennomføres med inntil 2 elever. Kjøring i variert miljø gjennomføres som hovedregel med 2 elever som arbeider sammen. Øvrig undervisning kan gjennomføres med inntil 16 elever. 

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Trafikkforum-logo

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

RoMa Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Les mer