Personbil med tilhenger B96 og BE

RoMa Trafikkskole

Personbil med tilhenger B96 og BE

 

Trinnvis opplæring

I klasse B kode 96 og BE anses trinn 1 som dekket gjennom opplæringen for førerkort klasse B. Målene for trinn 2 og 3 angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Læringsmomentene i hvert trinn forutsettes å bli videreført i neste trinn. Målene for trinn 2-4 angir samlet den kompetansen som kreves for å få førere i klasse B kode 96 eller klasse BE. 

 

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Gjennom opplæringen i trinn 2 skal eleven lære å mestre bil med tilhenger rent kjøreteknisk, i hovedsak uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av opplæringen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Eleven skal tilegne seg kunnskap om risiko ved å kjøre med tilhenger, lastsikring og sikkerhetskontroll. Kunnskapen skal bl.a. gi eleven grunnlag for å kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyene.

Det er ikke fastsatt  minste timetall for opplæringen i trinn 2 bortsett  fra at alle må gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering. Det er viktig at elevene får nok øving til å ha godt utbytte av opplæringen i trinn 3.

Eleven skal gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering mot slutten av trinn 2, jf. § 7-5.

Innholdet i undervisningen forutsettes å bli videreført i trinn 3 og 4, samtidig som det er en del av grunnlaget for oppgavene som blir gitt  ved førerprøven i klasse BE. 

 

 

Trinn 3 Trafikal del

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven lære seg å kjøre i variert trafikk.

Det er ikke fastsatt  minste timetall for undervisningen i dette trinnet.

Eleven skal gjennomføre en obligatorisk trinnvurdering mot slutten av trinn 3, jf. § 7-5.

Tema og hovedmomenter på trinn 3 forutsettes å bli videreført i trinn 4, samtidig vil de være en del av grunnlaget for oppgavene som blir gitt  ved førerprøven i klasse BE. 

 

 

Trinn 4 Avsluttende opplæring

Opplæringen i trinn 4 skal bringe eleven fram til hovedmålet. Eleven skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last - klassene B 96, BE, D1E, DE og T i samsvar med § 27-1, og sikkerhetskurs på veg – klassene B kode 96 og BE i samsvar med § 12-6, og i tillegg har tilstrekkelig øving.

Kurset i lastsikring kan også tas på trinn 2 eller 3 når dettee er mest hensiktsmessig og grunnleggende opplæring i lastsikring som beskrevet i trinn 2 er gjennomført. 

 

 

4.1 Kurs i sikring og merking av last - klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T

Før det gis førerett  i klasse B kode 96, og før førerprøve i klassene BE, D1E, DE og T, skal eleven ha gjennomført obligatorisk kurs i sikring og merking av last for klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T dersom de ikke har gjennomgått  dette tidligere. Kurset omhandler sikring og merking av last på tilhenger, og har et omfang på 2 undervisningstimer. Av dette skal 1 time være praktisk øving i merking og sikring av last på tilhenger. Denne øvingen kan gjennomføres med maksimalt 4 elever i gruppen. 

 

4.2 Sikkerhetskurs på veg – klassene B kode 96 og BE

Før det gis førerett  i klasse B kode 96, og før førerprøve i klasse BE, skal eleven ha gjennomført obligatorisk sikkerhetskurs på veg - klasse B kode 96 og BE, dersom de ikke har gjennomgått  dette tidligere. Kurset omhandler kjøring med tilhenger med lav risiko og i god samhandling med andre trafikanter, og vurdering av egen kjøredyktighet, og har et omfang på 3 undervisningstimer. Det kan være inntil 2 elever i bilen samtidig. 

 

4.3 Tilstrekkelig øving

Eleven skal i tillegg til sikkerhetskurs på veg ha tilstrekkelig øving til å kunne kjøre i samsvar med hovedmålet. 

Ta kontakt

Adresse

Valløveien 55, 2.etg

3152 Tolvsrød

339 94 050

post@romatrafikkskole.no

Messenger

Bruk av dine data

For å kunne levere tjenesten og tilby en best mulig brukeropplevelse til deg, samler vi inn og behandler en del teknisk informasjon om besøkende på nettsiden. Les mer om hvordan vi behandler personvern.

Mer informasjon
Jeg forstår

Personverninnstillinger

Ditt valg vil bli lagret i informasjonskapsler i nettleseren din slik at vi kan huske dine innstillinger neste gang du besøker romatrafikkskole.no. Les mer om hva vi lagrer i informasjonskapslene her.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. Når vi har et inntrykk av hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem, får vi et bedre bilde av din brukeropplevelse, og kan jobbe videre for at ROMA Trafikkskole kan tilby deg en best mulig tjeneste.

Jeg godkjenner at mine data benyttes for å gi meg en bedre brukeropplevelse.

Ikke godkjenn
Godkjenn